Služby pre Vás

Realitná kancelária ANNY-REAL Slovakia, s.r.o. - Váš partner pri sprostredkovaní predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností.

Pre svojich klientov poskytujeme tieto služby:

 • sprostredkovanie predaja nehnuteľností
 • sprostredkovanie kúpy nehnuteľností
 • sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
 • realitné služby

 

Služby, ktoré poskytujeme pri sprostredkovaní predaja nehnuteľností:

 • zaradenie nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie
 • vyhľadávanie tretích osôb, ktoré majú záujem o kúpu nehnuteľnosti
 • propagovanie nehnuteľnosti v elektronických médiách podľa výberu realitnej kancelárie
 • obhliadky nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá má záujem o kúpu nehnuteľnosti
 • zabezpečenie vypracovania návrhu všetkých potrebných zmlúv a dokumentov (Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Kúpna zmluva, Návrh na vklad, Protokol o odovzdaní nehnuteľnosti a pod.)
 • asistovanie pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti
 • asistovanie pri úkonoch spojených s notárom, katastrom prípadne bankou

 

Služby, ktoré poskytujeme pri sprostredkovaní kúpy nehnuteľností

 • obhliadka nehnuteľnosti s kupujúcim
 • zabezpečenie vypracovania návrhu všetkých potrebných zmlúv a dokumentov (Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Kúpna zmluva, Návrh na vklad, Protokol o odovzdaní nehnuteľnosti a pod.)
 • pomoc pri zaistení financovania prostredníctvom hypotekárneho úveru
 • asistovanie pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti
 • asistovanie pri úkonoch spojených s notárom, katastrom prípadne bankou

 

Služby, ktoré poskytujeme pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľností - prenajímateľ:

 • zaradenie nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie
 • vyhľadávanie tretích osôb, ktoré majú záujem o prenájom nehnuteľnosti
 • propagovanie nehnuteľnosti v elektronických médiách podľa výberu realitnej kancelárie
 • obhliadky nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá má záujem o prenájom nehnuteľnosti
 • zabezpečenie vypracovania návrhu všetkých potrebných zmlúv a dokumentov (Nájomná zmluva, Protokol o odovzdaní nehnuteľnosti a pod.)
 • asistovanie pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti pri začiatku nájmu
 • asistovanie pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti pri ukončení nájmu

 

Služby, ktoré poskytujeme pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľností - nájomca:

 • obhliadka nehnuteľnosti s nájomcom
 • zabezpečenie vypracovania návrhu všetkých potrebných zmlúv a dokumentov (Nájomná zmluva, Protokol o odovzdaní nehnuteľnosti a pod.)
 • asistovanie pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti pri začiatku nájmu
 • asitovanie pri úkonoch spojených s protokoárnym odovzdaním nehnuteľnosti pri ukončení nájmu

 

Realitné služby

 • poradenstvo v oblasti predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
 • asistencia pri procese predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností, ak ste si sami našli kupujúceho, nájomcu alebo predávajúceho

Samozrejmosťou našej realitnej kancelárie je slušné jednanie, profesionalita a diskrétnosť.


Ceny za služby realitnej kancelárie ANNY-REAL SLOVAKIA, s.r.o. sú stanové dohodou medzi realitnou kanceláriou a klientom v súlade s ustanoveniami zákona  č. 18/1996 Z.z. o cenách  v platnom znení. 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje

ANNY-REAL Slovakia s.r.o.

tel: +421 948 002 297
e-mail: info@annyreal.sk